author-avatar

درباره ریحانه امجدی

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی

گیاهان مناسب برای استفاده در بامهای سبز وسیع

گیاهان مناسب برای استفاده در بامهای سبز وسیع

بامهای سبز عمق 5 تا 15 سانتیمتر داشته و نیاز به نگهداری کمی دارند. چون بامهای سبز وسیع نسبت به بامهای سبز دیگر سبک تر هستند، به نوع خاصی از سبزینگی نیاز دارند.

ادامه مطالعه