گیاه یاب

بانک جامع گیاهشناسی

کوکب

کوکب

نام علمی: Dahlia Spp
نام انگلیسی: Dahlia
خانواده: Asteraceae
طبقه بندی

نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: عمیق

فرم بوته رزت

فرم بوته: رزت

مشخصات گیاه
بازه اقلیمی: 7A
زمان لازم برای رشد نهایی: 1 سال
چرخه زندگی: چند ساله (دائمی)
بافت گیاه: متوسط
جنس برگ: plf-normal
سرعت رشد: متوسط
شرایط نگهداری
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

کم

متوسط

زیاد

نیاز به زهکشی: plf-medium
نوع خاک به لحاظ فیزیکی: شنی، رسی، گلدانی
نوع خاک به لحاظ شیمیایی: اسیدی، خنثی، قلیایی
ویژگی منظرین
محصول: plf-no
رنگ در فصول

فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

رنگ ساقه

رنگ گل

رنگ برگ

رنگ میوه

کمبود پتاسیم باعث زرد شدن کناره برگهای پایین می شود
مهمترین آفت: شته داوودی