گیاه یاب

بانک جامع گیاهشناسی

نمدار

نمدار

نام علمی: Tilia Begonifolia
نام انگلیسی: Lime tree - Lindens
خانواده: Malvaceae
طبقه بندی

نوع گیاه: درخت

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: عمیق

فرم درخت گرد

فرم درخت: گرد

مشخصات گیاه
بازه اقلیمی: 6A
بافت گیاه: متوسط
جنس برگ: plf-normal
سرعت رشد: زیاد
شرایط نگهداری
نیاز به نور - نور معمولی (سایه آفتاب)

نور معمولی (سایه آفتاب)

نیاز به زهکشی: plf-medium
نوع خاک به لحاظ شیمیایی: اسیدی
روش تکثیر: بذر
ویژگی منظرین
محصول: plf-yes
رنگ در فصول

فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

رنگ ساقه

رنگ گل

رنگ برگ

رنگ میوه