گیاه یاب

بانک جامع گیاهشناسی

برگ بو

برگ بو

نام علمی: Laurus Nobilis
نام انگلیسی: Laurel - Sweet Bay
نامهای دیگر: Bay tree - Lauraceae - Bay leaf - Laurel tree
خانواده: Lauraceae
طبقه بندی

نوع گیاه: درختچه

وضعیت برگ - همیشه سبز

وضعیت برگ: همیشه سبز

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: سطحی

فرم درختچه مستطیلی

فرم درختچه: مستطیلی

مشخصات گیاه
بازه اقلیمی: 8B، 9A، 9B، 10A
زمان لازم برای رشد نهایی: 20-50 سال
بافت گیاه: متوسط
جنس برگ: plf-leather
سرعت رشد: کم
شرایط نگهداری
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به نور - نور معمولی (سایه آفتاب)

نور معمولی (سایه آفتاب)

کم

متوسط

زیاد

نیاز به زهکشی: plf-high
نوع خاک به لحاظ فیزیکی: شنی، گچی، رسی، گلدانی
نوع خاک به لحاظ شیمیایی: اسیدی، خنثی، قلیایی
در دسترس بودن به صورت تجاری: زیاد
ویژگی منظرین
محصول: plf-yes
محل مناسب: plf-hedge، plf-pathway
رنگ در فصول

فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

رنگ ساقه

رنگ گل

رنگ برگ

رنگ میوه

این گیاه به صورت درخت، درختچه و گیاه آپارتمانی است. پراکنش آن در ایران نواحی شمالی ، تهران و اطراف آن می باشد. مناطقی که از نظر کشت مناسب گزارش شده اند : استانهای تهران و مرکزی.

اجزاء مورد مصرف گیاه در صنایع داروسازی ، برگ و میوه است. مواد موثره اصلی از سینئول، پینن، اوژنول و استراگول تشکیل شده است.

خواص دارویی: تحریک اشتها، معرق، بادشکن، مدر، ضعف معده، پیچ خوردگی مفاصل، بواسیر و رفع دردهای رماتیسمی.

عوارض جانبی: مصرف زیاد سبب تهوع می گردد.

کاربردهای غیر دارویی: برای تهیه عطر، در دامپزشکی، در پارکها و فضای سبز، در صنایع غذایی چاشنی غذا و معطر ساختن برخی کنسروها.

این درخت از مقاومت خوبی برخوردار است و در مزارع و زمینهای زیادی با تنوع آب و هوایی مختلف رشد می کند، لیکن در مقابل سرمای زیاد حساس است.

این گیاه می تواند باد را تحمل کند ولی توانایی تحمل بادهای سرد و خشک را ندارد و در هوای سرد باید محافظت شود. درخت برگ بو از طریق کشت دانه نشاء و قلمه زنی به دست می آید، اما به دست آوردن آن از طریق کشت دانه پروسه ای کند و طولانی تر است.

از درختان کم توقع به شمار می آید و نیازمند توجه و مراقبت زیاد نیست و نیازمند آبیاری زیادی نیست. در خاکهای اسیدی، خنثی و قلیایی رشد می کند.

اگر چند درختچه برگ بو کنار هم کاشته شوند، از آنجایی که شاخ و برگ متراکم دارند، زمینه مناسبی برای گلکاری مثل اختر یا یاس و یا طاووسی به وجود می آورد. برگ بو بسیار هرس پذیر است و می توان در پرچین ها به جای شمشاد و ترون از این گیاه استفاده کرد، زیرا این گیاه معطر هم هست.