گیاه یاب

بانک جامع گیاهشناسی

مریم

مریم

نام علمی: Polianthes Tuberosa
نام انگلیسی: Tuberosa
خانواده: Asparagaceae
طبقه بندی

نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: سطحی

فرم بوته غده ای

فرم بوته: غده ای

مشخصات گیاه
زمان لازم برای رشد نهایی: 1-2 سال
چرخه زندگی: چند ساله (دائمی)
بافت گیاه: نرم
جنس برگ: plf-normal
حداقل فاصله کاشت: 30 سانتیمتر
سرعت رشد: متوسط
شرایط نگهداری
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

کم

متوسط

زیاد

نیاز به زهکشی: plf-high
نوع خاک به لحاظ فیزیکی: گلدانی
نوع خاک به لحاظ شیمیایی: خنثی
روش تکثیر: غده و پیاز
در دسترس بودن به صورت تجاری: زیاد
ویژگی منظرین
محصول: plf-no
رنگ در فصول

فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

رنگ ساقه

رنگ گل

رنگ برگ

رنگ میوه