گیاه یاب

بانک جامع گیاهشناسی

گل جعفری

گل جعفری

نام علمی: Tagetes Patula
نام انگلیسی: French Marigold
خانواده: Asteraceae
طبقه بندی

نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: سطحی

فرم بوته گرد

فرم بوته: گرد

مشخصات گیاه
بازه اقلیمی: 2A، 2B، 3A، 3B، 4A، 4B، 5A، 5B، 6A، 6B، 7A، 7B، 8A، 8B، 9A، 9B، 10A، 10B، 11A، 11B
زمان لازم برای رشد نهایی: 1 سال
چرخه زندگی: یکساله
بافت گیاه: نرم
جنس برگ: plf-normal
سرعت رشد: متوسط
شرایط نگهداری
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

کم

متوسط

زیاد

نیاز به زهکشی: plf-medium
نوع خاک به لحاظ فیزیکی: شنی، رسی، گلدانی
نوع خاک به لحاظ شیمیایی: اسیدی، خنثی، قلیایی
روش تکثیر: بذر
ویژگی منظرین
محصول: plf-no
محل مناسب: plf-hedge، plf-pathway
رنگ در فصول

فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

رنگ ساقه

رنگ گل

رنگ برگ

رنگ میوه

گل جعفری آفریقایی تا ارتفاع 120 سانتیمتر هم می رسد. ریشه این گیاه خاصیت میکروب کشی دارد برای همین نباید در نزدیکی حبوبات کاشته شود. ph مناسب آن  6 تا 7 است. این گیاه بومی شمال و جنوب قاره آمریکا است.