گیاه یاب

بانک جامع گیاهشناسی

گل صد تومانی

گل صد تومانی

نام علمی: Paeonia Lactiflova
نام انگلیسی: Peony
خانواده: Paeoniaceae
طبقه بندی

نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: سطحی

فرم بوته گرد

فرم بوته: گرد

مشخصات گیاه
بازه اقلیمی: 3A، 8A
زمان لازم برای رشد نهایی: 2-5 سال
چرخه زندگی: چند ساله (دائمی)
بافت گیاه: متوسط
جنس برگ: plf-normal
حداقل فاصله کاشت: 50 سانتیمتر
سرعت رشد: کم
شرایط نگهداری
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به نور - نور معمولی (سایه آفتاب)

نور معمولی (سایه آفتاب)

کم

متوسط

زیاد

نیاز به زهکشی: plf-medium
نوع خاک به لحاظ فیزیکی: شنی، رسی، گلدانی
نوع خاک به لحاظ شیمیایی: اسیدی، خنثی، قلیایی
ویژگی منظرین
محصول: plf-no
محل مناسب: plf-pathway
رنگ در فصول

فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

رنگ ساقه

رنگ گل

رنگ برگ

رنگ میوه