گیاه یاب

بانک جامع گیاهشناسی

سوسن

سوسن

نام علمی: Lilium Spp
نام انگلیسی: Lily - Lis
نامهای دیگر: لیلیوم
خانواده: Liliaceae
طبقه بندی

نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: سطحی

فرم بوته غده ای

فرم بوته: غده ای

مشخصات گیاه
زمان لازم برای رشد نهایی: 2-5 سال
چرخه زندگی: چند ساله (دائمی)
بافت گیاه: متوسط
جنس برگ: plf-normal
سرعت رشد: متوسط
شرایط نگهداری
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به نور - نور معمولی (سایه آفتاب)

نور معمولی (سایه آفتاب)

کم

متوسط

زیاد

نیاز به زهکشی: plf-medium
نوع خاک به لحاظ فیزیکی: شنی، رسی، گلدانی
نوع خاک به لحاظ شیمیایی: اسیدی، خنثی
در دسترس بودن به صورت تجاری: زیاد
ویژگی منظرین
محصول: plf-no
محل مناسب: plf-pathway
رنگ در فصول

فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

رنگ ساقه

رنگ گل

رنگ برگ

رنگ میوه

این گیاه دارای تقریباً ۱۵۰۰ گونه‌ است که در حدود ۶۰ جنس جای دارند
هیبریدهای شرقی این گل بسیار معطر هستند.
PH خاک باید کمی اسیدی تا خنثی باشد. شرایط قلیایی باعث تولید گیاهان ضعیف و کوتاه می شود.
ارقامی از این گیاه که به منظور گل شاخه بریده تولید میشوند احتیاج به قیم دارند.
این گیاه از طریق سوخ و قلمه فلس تکثیر می شود.
برخی گونه های مهم این گیاه: سوسن چلچراغ، سفید، عید پاک و L.bulbiferum هستند.
برخی گونه های این گیاه با زودرس کردن در اوایل بهار گل می دهند.
مهمترین آفت آن شته است که به بخش انتهایی برگ حمله می کند و باعث ترک خوردن جوانه گل می شود.
گونه های وحشی را می توان از طریق بذر تکثیر کرد.
سوسن چلچراغ خواص دارویی دارد.