سدر

نام فارسی: سدر
نام انگلیسی: Deodar Cedar
نام علمی: Cedrus Deodara

دسته:

توضیحات

این گیاه خاکهای خنثی و کمی قلیایی را نیز تحمل می کند.
از خواص دارویی آن می توان به پادزهر، قابض، ضد نفخ، معرق، ادرار آور و مناسب برای برخی بیماریهای پوستی اشاره کرد.
نیاز بسیار کمی به هرس دارد.

منابع:

  • جزوه گیاهشناسی کاربردی دکتر محسن کافی- دانشگاه تهران- گروه منظر
  • ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری نشریه شماره ۲۰۳
  • طراحی منظر فضای سبز با درختان و درختچه‌های زینتی، داریوش شیراوند – ۱۳۸۸
  • garden.orgہہہ
  • gardensonline.com.au/GardenShed/PlantFinder
  • pfaf.org
  • plants.ces.ncsu.edu
  • hgtvgardens.com/plant-finder

توضیحات تکمیلی

5. خانواده

26. بازه اقلیمی

, ,

6. فرم

9. تراکم شاخه و برگ

22. وضعیت ریشه

49. روش تکثیر

57. شکل پذیری (توپیاری)

64. کاربردهای منظرین

,

65. ویژگی خاص

66. دسترسی تجاری

16. حداقل پهنا

14. حداقل ارتفاع

34. فواصل کاشت

19. نوع برگ

18. وضعیت برگ

21. رنگ برگ

23. رنگ گل

25. رنگ میوه

28. نیاز به نور

,

27. نیاز به آب

47. نیاز به هرس

40. نیاز به زهکشی

12. سرعت رشد

46. زمان گلدهی

13. ماندگاری گل

50. زمان تکثیر با بذر

48. زمان هرس

31. نوع خاک به لحاظ فیزیکی

30. دانه بندی خاک

32. نوع خاک به لحاظ شیمیایی

41. تحمل خشکی یا بی آبی

43. حداقل دمای تحمل

37. مقاومت در برابر آفت

36. مقاومت در برابر آلودگی هوا

45. حداکثر دمای تحمل

39. آللوپاتی

38. حساسیت زایی

61. خوشبویی

60. خاصیت دارویی

59. قابلیت خوردن

42. میزان تعرق