سرو سیمین

نام فارسی: سرو سیمین
نام انگلیسی: Smooth Cypress – Arizonica Cypress
نامهای دیگر: سرو نقره ای
نام علمی: Cupressus Arizonica

دسته:

توضیحات

دارای فرم ستونی، هرمی بیضوی شکل با بافت متراکم و متقارن است.
گلهای نر به رنگ زرد گوگردی و گلهای ماده به رنگ سبز کبود هستند.
گرما و یخبندان را تحمل می کند. اقلیمهای کویری را تحمل می کند.
در صورتی که این گیاه به عنوان پرچین استفاده شود نیاز به هرس دارد.
هرس شدید را تحمل می کند.

منابع:

  • جزوه گیاهشناسی کاربردی دکتر محسن کافی- دانشگاه تهران- گروه منظر
  • سایت نارگیل
  • ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری نشریه شماره ۲۰۳
  • hgtvgardens.com/plant-finder

 

توضیحات تکمیلی

5. خانواده

26. بازه اقلیمی

, ,

6. فرم

9. تراکم شاخه و برگ

22. وضعیت ریشه

49. روش تکثیر

,

57. شکل پذیری (توپیاری)

64. کاربردهای منظرین

, , , , ,

65. ویژگی خاص

66. دسترسی تجاری

16. حداقل پهنا

14. حداقل ارتفاع

34. فواصل کاشت

19. نوع برگ

18. وضعیت برگ

21. رنگ برگ

,

23. رنگ گل

25. رنگ میوه

28. نیاز به نور

27. نیاز به آب

47. نیاز به هرس

40. نیاز به زهکشی

12. سرعت رشد

46. زمان گلدهی

13. ماندگاری گل

50. زمان تکثیر با بذر

,

48. زمان هرس

31. نوع خاک به لحاظ فیزیکی

30. دانه بندی خاک

32. نوع خاک به لحاظ شیمیایی

41. تحمل خشکی یا بی آبی

43. حداقل دمای تحمل

37. مقاومت در برابر آفت

36. مقاومت در برابر آلودگی هوا

45. حداکثر دمای تحمل

39. آللوپاتی

38. حساسیت زایی

61. خوشبویی

60. خاصیت دارویی

59. قابلیت خوردن

42. میزان تعرق