زبان گنجشک

نام فارسی: زبان گنجشک
نام انگلیسی: European Ash
نامهای دیگر: ون
نام علمی: Fraxinus Excelsior

دسته:

توضیحات

برگها در پاییز به رنگ زرد درخشان هستند. میوه هایش بالدار و ساده (سامار) است. گرده افشانی این گیاه توسط باد صورت می گیرد. شاخه های اولیه نهال جوان در پاییز هرس شوند ولی نیاز به هرس سالانه ندارد.
در گستره وسیعی از خاکها رشد می کند ولی مخصوص خاکهایی با ساختار آهکی است.
از نظر تغذیه نیاز به کود دامی پوسیده در پاییز دارد. در جوانی فرم باز و در زمان بلوغ حالت متراکم دارد.
برگ این گیاه خواص درمانی دارد و به صورت دم نوش مصرف می شود.

منابع:

  • جزوه گیاهشناسی کاربردی دکتر محسن کافی- دانشگاه تهران- گروه منظر
  • سایت نارگیل
  • ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری نشریه شماره ۲۰۳
  • hgtvgardens.com/plant-finder

توضیحات تکمیلی

5. خانواده

26. بازه اقلیمی

, , , , , ,

6. فرم

9. تراکم شاخه و برگ

22. وضعیت ریشه

49. روش تکثیر

,

57. شکل پذیری (توپیاری)

64. کاربردهای منظرین

, , , , , ,

65. ویژگی خاص

66. دسترسی تجاری

16. حداقل پهنا

14. حداقل ارتفاع

34. فواصل کاشت

19. نوع برگ

18. وضعیت برگ

21. رنگ برگ

,

23. رنگ گل

,

25. رنگ میوه

28. نیاز به نور

27. نیاز به آب

47. نیاز به هرس

40. نیاز به زهکشی

12. سرعت رشد

46. زمان گلدهی

, ,

13. ماندگاری گل

50. زمان تکثیر با بذر

, ,

48. زمان هرس

, ,

31. نوع خاک به لحاظ فیزیکی

30. دانه بندی خاک

32. نوع خاک به لحاظ شیمیایی

41. تحمل خشکی یا بی آبی

43. حداقل دمای تحمل

37. مقاومت در برابر آفت

36. مقاومت در برابر آلودگی هوا

45. حداکثر دمای تحمل

39. آللوپاتی

38. حساسیت زایی

61. خوشبویی

60. خاصیت دارویی

59. قابلیت خوردن

42. میزان تعرق