رز مینیاتوری

نام فارسی: رز مینیاتوری
نام انگلیسی: China Rose
نامهای دیگر: گل رز چینی – Mutabilis
نام علمی: Rosa Chinensis

دسته:

توضیحات

بهترین زمان قلمه گیری زمانی است که اولین سرما موجب ریزش برگها شده باشد که در مناطق سردسیری اواخر زمستان یا اوایل بهار و در مناطق گرمسیری مانند خوزستان از بهمن تا اواسط فروردین ذکر شده است. به این ترتیب قلمه ها تا بهار ریشه دار شده و در پاییز به محل اصلی منتقل می شود.

منابع:

  • سایت نارگیل
  • garden.org
  • glassy-garden.com
  • pfaf.org

توضیحات تکمیلی

5. خانواده

26. بازه اقلیمی

, , , , , , , , , , , , , , ,

9. تراکم شاخه و برگ

22. وضعیت ریشه

49. روش تکثیر

,

57. شکل پذیری (توپیاری)

64. کاربردهای منظرین

, ,

65. ویژگی خاص

66. دسترسی تجاری

14. حداقل ارتفاع

34. فواصل کاشت

21. رنگ برگ

23. رنگ گل

25. رنگ میوه

28. نیاز به نور

27. نیاز به آب

47. نیاز به هرس

40. نیاز به زهکشی

10. چرخه زندگی

12. سرعت رشد

46. زمان گلدهی

13. ماندگاری گل

50. زمان تکثیر با بذر

48. زمان هرس

31. نوع خاک به لحاظ فیزیکی

30. دانه بندی خاک

32. نوع خاک به لحاظ شیمیایی

41. تحمل خشکی یا بی آبی

43. حداقل دمای تحمل

37. مقاومت در برابر آفت

36. مقاومت در برابر آلودگی هوا

45. حداکثر دمای تحمل

39. آللوپاتی

38. حساسیت زایی

61. خوشبویی

60. خاصیت دارویی

59. قابلیت خوردن

42. میزان تعرق