نوئل نقره ای

نام فارسی: نوئل نقره ای
نام انگلیسی: Blue Spruce
نامهای دیگر: نوئل آبیColorado Blue Spruce – Globosa – Blue Spruce
نام علمی: Picea Pungens

دسته:

توضیحات

میوه ها با مخروطها بطول 10-6 سانتیمتر و به رنگ خرمایی روشن با فلسهای نازک قابل انحنا هستند. از درخت نوئل نقره ای به عنوان درخت کریسمس استفاده می شود. بومیان آمریکا در گذشته از برگ این درخت دارویی سنتی تهیه می کردند.
کاشت آن در خاکهای رسی توصیه می گردد. گلها تک جنسی هستند (یا نر هستند یا ماده) و از نظر زینتی اهمیت ندارند. گلها ابتدا ارغوانی مایل به قرمز هستند و سپس رنگ زرد مایل به قهوه ای می شوند. رنگ میوه های این درخت بنفش است و زمانی که بالغ می شوند به رنگ قهوه ای در می آید. میوه ها بیضی شکل، دراز و مخرطی هستند و بر روی شاخه های کوتاه قرار دارند. کاشت آن در خاکهای رسی توصیه می گردد. در هر نوع بافت خاک اعم از شنی، رسی، لومی به شرط زهکشی خوب و عدم خفگی خاک قادر به زندگی است ولی از نظر واکنش، خاکهای خنثی تا اسیدی را ترجیح می دهد.
این درخت، درختی مقاوم است و خود را به خوبی با شرایط محیط تطبیق می دهد و به طور کلی نسبت به سایر کاجها مقاومتر است. هرس کردن شاخه های خشک و سرشاخه های سبز برای پر شدن و شاخه زایی بیشتر توصیه می شود.

منابع:

 

  • جزوه گیاهشناسی کاربردی دکتر محسن کافی- دانشگاه تهران- گروه منظر
  • سایت نارگیل
  • garden.org
  • glassy-garden.com
  • pfaf.org

میوه ها با مخروطها بطول 10-6 سانتیمتر و به رنگ خرمایی روشن با فلسهای نازک قابل انحنا می باشند.

از درخت نوئل نقره ای به عنوان درخت کریسمس استفاده میشود.

بومیان آمریکا در گذشته از برگ این درخت دارویی سنتی تهیه میکردند.

کاشت آن در خاکهای رسی توصیه می گردد.

میوه ها با مخروطها بطول 10-6 سانتیمتر و به رنگ خرمایی روشن با فلسهای نازک قابل انحنا می باشند.

از درخت نوئل نقره ای به عنوان درخت کریسمس استفاده میشود.

بومیان آمریکا در گذشته از برگ این درخت دارویی سنتی تهیه میکردند.

کاشت آن در خاکهای رسی توصیه می گردد.

میوه ها با مخروطها بطول 10-6 سانتیمتر و به رنگ خرمایی روشن با فلسهای نازک قابل انحنا می باشند.

از درخت نوئل نقره ای به عنوان درخت کریسمس استفاده میشود.

بومیان آمریکا در گذشته از برگ این درخت دارویی سنتی تهیه میکردند.

کاشت آن در خاکهای رسی توصیه می گردد.

گلها تک جنسی هستند ( یا نر هستند یا ماده) واز نظر زینتی اهمیت ندارند .گلها ابتدا ارغوانی مایل به قرمز هستند و سپس رنگ زرد مایل به قهوه ای میشوند.

رنگ میوه های این درخت بنفش است و زمانی که بالغ میشوند به رنگ قهوه ای در می آید .میوه ها بیضی شکل ، دراز و مخرطی هستند  و بر روی شاخه های کوتاه قرار دارند.
کاشت آن در خاکهای رسی توصیه می گردد.

این درخت، درختی مقاوم میباشد و خود را به خوبی با شرایط محیط تطبیق می دهد و به طور کلی  نسبت به سایر کاج ها مقاوم تر است.

در هر نوع بافت خاک اعم از شنی، رسی، لومی به شرط زهکشی خوب و عدم خفگی خاک قادر به زندگی است ولی از نظر واکنش، خاک های خنثی تا اسیدی را ترجیح میدهد.

هرس کردن شاخه های خشک و سرشاخه های سبز برای پر شدن و شاخه زایی بیشتر توصیه میشود.

میوه ها با مخروطها بطول 10-6 سانتیمتر و به رنگ خرمایی روشن با فلسهای نازک قابل انحنا می باشند.

از درخت نوئل نقره ای به عنوان درخت کریسمس استفاده میشود.

بومیان آمریکا در گذشته از برگ این درخت دارویی سنتی تهیه میکردند.

کاشت آن در خاکهای رسی توصیه می گردد.

گلها تک جنسی هستند ( یا نر هستند یا ماده) واز نظر زینتی اهمیت ندارند .گلها ابتدا ارغوانی مایل به قرمز هستند و سپس رنگ زرد مایل به قهوه ای میشوند.

رنگ میوه های این درخت بنفش است و زمانی که بالغ میشوند به رنگ قهوه ای در می آید .میوه ها بیضی شکل ، دراز و مخرطی هستند  و بر روی شاخه های کوتاه قرار دارند.
کاشت آن در خاکهای رسی توصیه می گردد.

این درخت، درختی مقاوم میباشد و خود را به خوبی با شرایط محیط تطبیق می دهد و به طور کلی  نسبت به سایر کاج ها مقاوم تر است.

در هر نوع بافت خاک اعم از شنی، رسی، لومی به شرط زهکشی خوب و عدم خفگی خاک قادر به زندگی است ولی از نظر واکنش، خاک های خنثی تا اسیدی را ترجیح میدهد.

هرس کردن شاخه های خشک و سرشاخه های سبز برای پر شدن و شاخه زایی بیشتر توصیه میشود.

توضیحات تکمیلی

5. خانواده

26. بازه اقلیمی

, , , , , , , , ,

6. فرم

9. تراکم شاخه و برگ

22. وضعیت ریشه

49. روش تکثیر

, ,

57. شکل پذیری (توپیاری)

64. کاربردهای منظرین

,

65. ویژگی خاص

,

66. دسترسی تجاری

16. حداقل پهنا

14. حداقل ارتفاع

34. فواصل کاشت

19. نوع برگ

18. وضعیت برگ

21. رنگ برگ

23. رنگ گل

, ,

25. رنگ میوه

28. نیاز به نور

,

27. نیاز به آب

47. نیاز به هرس

40. نیاز به زهکشی

12. سرعت رشد

46. زمان گلدهی

13. ماندگاری گل

50. زمان تکثیر با بذر

,

48. زمان هرس

31. نوع خاک به لحاظ فیزیکی

30. دانه بندی خاک

32. نوع خاک به لحاظ شیمیایی

41. تحمل خشکی یا بی آبی

43. حداقل دمای تحمل

37. مقاومت در برابر آفت

36. مقاومت در برابر آلودگی هوا

45. حداکثر دمای تحمل

39. آللوپاتی

38. حساسیت زایی

61. خوشبویی

60. خاصیت دارویی

59. قابلیت خوردن

42. میزان تعرق