یاس زرد

نام فارسی: یاس زرد
نام انگلیسی: Golden Bell
نام علمی: Forsythia Spp

دسته:

توضیحات

این گیاه بالا رونده است و می توان از آن برای تزیین دیوارها استفاده نمود.

منابع:

  • جزوه گیاهشناسی کاربردی دکتر محسن کافی – دانشگاه تهران – گروه منظر
  • سایت نارگیل
  • ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری نشریه شماره ۲۰۳
  • gardensonline.com.au/GardenShed/PlantFinder
  • hgtvgardens.com/plant-finder

توضیحات تکمیلی

5. خانواده

26. بازه اقلیمی

, , ,

9. تراکم شاخه و برگ

22. وضعیت ریشه

49. روش تکثیر

,

57. شکل پذیری (توپیاری)

64. کاربردهای منظرین

, ,

65. ویژگی خاص

66. دسترسی تجاری

16. حداقل پهنا

14. حداقل ارتفاع

34. فواصل کاشت

21. رنگ برگ

23. رنگ گل

25. رنگ میوه

28. نیاز به نور

27. نیاز به آب

47. نیاز به هرس

40. نیاز به زهکشی

12. سرعت رشد

46. زمان گلدهی

,

13. ماندگاری گل

50. زمان تکثیر با بذر

,

48. زمان هرس

31. نوع خاک به لحاظ فیزیکی

30. دانه بندی خاک

32. نوع خاک به لحاظ شیمیایی

41. تحمل خشکی یا بی آبی

43. حداقل دمای تحمل

37. مقاومت در برابر آفت

36. مقاومت در برابر آلودگی هوا

45. حداکثر دمای تحمل

39. آللوپاتی

38. حساسیت زایی

61. خوشبویی

60. خاصیت دارویی

59. قابلیت خوردن

42. میزان تعرق