شمشاد معمولی

نام فارسی: شمشاد معمولی
نام انگلیسی: Common Box
نامهای دیگر: Boxwood
نام علمی: Buxus Sempervirens

دسته:

توضیحات

در هر زمانی از سال می توان این گیاه را هرس نمود.
در هر نوع خاکی رشد می کند، اما خاک های غنی لومی با زهکش مناسب را ترجیح می دهد.

منابع

  • جزوه گیاهشناسی کاربردی دکتر محسن کافی- دانشگاه تهران – گروه منظر
  • سایت نارگیل
  • ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری نشریه شماره ۲۰۳
  • طراحی منظر فضای سبز با درختان و درختچه‌های زینتی، داریوش شیراوند – ۱۳۸۸
  • gardensonline.com.au/GardenShed/PlantFinder
  • glassy-garden.com
  • hgtvgardens.com/plant-finder
  • pfaf.org
  • plants.ces.ncsu.edu

 

توضیحات تکمیلی

5. خانواده

26. بازه اقلیمی

, ,

6. فرم

9. تراکم شاخه و برگ

22. وضعیت ریشه

49. روش تکثیر

, ,

57. شکل پذیری (توپیاری)

64. کاربردهای منظرین

, , , ,

65. ویژگی خاص

66. دسترسی تجاری

16. حداقل پهنا

14. حداقل ارتفاع

34. فواصل کاشت

19. نوع برگ

18. وضعیت برگ

21. رنگ برگ

23. رنگ گل

25. رنگ میوه

28. نیاز به نور

27. نیاز به آب

47. نیاز به هرس

40. نیاز به زهکشی

12. سرعت رشد

46. زمان گلدهی

13. ماندگاری گل

50. زمان تکثیر با بذر

,

48. زمان هرس

31. نوع خاک به لحاظ فیزیکی

30. دانه بندی خاک

32. نوع خاک به لحاظ شیمیایی

41. تحمل خشکی یا بی آبی

43. حداقل دمای تحمل

37. مقاومت در برابر آفت

36. مقاومت در برابر آلودگی هوا

45. حداکثر دمای تحمل

39. آللوپاتی

38. حساسیت زایی

61. خوشبویی

60. خاصیت دارویی

59. قابلیت خوردن

42. میزان تعرق