بانک جامع گیاهشناسی

گریپ فروت

گریپ فروت

نام علمی: Citrus Paradisi Macf
نام انگلیسی: Grapefruit
نامهای دیگر: میوه خوشه‌ ای
خانواده: Rutaceae
طبقه بندی

نوع گیاه: درخت

وضعیت برگ - همیشه سبز

وضعیت برگ: همیشه سبز

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: سطحی

فرم درخت گرد

فرم درخت: گرد

مشخصات گیاه
بازه اقلیمی: 10A
زمان لازم برای رشد نهایی: 10-20 سال
بافت گیاه: متوسط
جنس برگ: plf-leather
سرعت رشد: متوسط
شرایط نگهداری
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

کم

متوسط

زیاد

نیاز به زهکشی: plf-medium
نوع خاک به لحاظ فیزیکی: گلدانی
نوع خاک به لحاظ شیمیایی: اسیدی، خنثی
روش تکثیر: بذر
در دسترس بودن به صورت تجاری: زیاد
ویژگی منظرین
محصول: plf-yes
رنگ در فصول

فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

رنگ ساقه

رنگ گل

رنگ برگ

رنگ میوه