گیاه یاب

بانک جامع گیاهشناسی

به ژاپنی

به ژاپنی

نام علمی: Chaenomeles Japonica
نام انگلیسی: Japanese Quince - Maules Quince
نامهای دیگر: Pink Beauty Flowering Quince
خانواده: Rosaceae
طبقه بندی

نوع گیاه: درختچه

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: سطحی

فرم درختچه گرد

فرم درختچه: گرد

مشخصات گیاه
بازه اقلیمی: 5A، 6A، 7A، 8A
زمان لازم برای رشد نهایی: 5-10 سال
بافت گیاه: متوسط
جنس برگ: plf-normal
سرعت رشد: متوسط
شرایط نگهداری
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به نور - نور معمولی (سایه آفتاب)

نور معمولی (سایه آفتاب)

کم

متوسط

زیاد

نیاز به زهکشی: plf-high
نوع خاک به لحاظ فیزیکی: شنی، گچی، رسی، گلدانی
نوع خاک به لحاظ شیمیایی: اسیدی، خنثی، قلیایی
ویژگی منظرین
محصول: plf-yes
محل مناسب: plf-hedge، plf-pathway
رنگ در فصول

فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

رنگ ساقه

رنگ گل

رنگ برگ

رنگ میوه

سرعت رشد به ژاپنی متوسط تا کند است. این گیاه خاک اسیدی را ترجیح می دهد ولی خاک خنثی و کمی قلیایی را نیز می تواند تحمل کند. این گیاه توسط قلمه ساقه و ریشه نیز تکثیر می شود. هر یک تا دو سال نیاز به هرس دارد .هرس باید درست بعد از خاتمه ی دوره گلدهی صورت گیرد. خاک سنگین را بهتر از سایر گیاهان تحمل می کند ولی خاک سبک را ترجیح می دهد.